ETTORE SPALLETTI
Girandola azzurra impasto oro-argento, 2010
Colour impasto on panel, tapered frame on four sides with golden-silver impasto
50x50x4 cm
ETTORE SPALLETTI
Rosa, sposa, 2010
Color impasto on panel, toro frame on three sides
100x100x4 cm